Dům určený pro vězně, nejčastější typ budov v každém táboře. Každý barák byl rozdělen vnitřní stěnou na dvě stejné poloviny se samostatnými vchody. V každé části přebývalo 40 - 50 vězňů. Zde se kompletně dochovaly palandy typu tzv. vagónky, kamna a šatny.
Strážní věže stály v každém rohu tábora vně oplocení s výhledem na lágr a bezpečnostní zónu mezi dvěma pásy plotu z ostnatého drátu. Zde se dochoval zavěšený kus kolejnice, na který se tloukly povely k nástupu, poplachy a jiné signály.
Samotka, oficiálně trestný izolátor, sloužila k potrestání vězňů za sebemenší přestupek několikadenní izolací s minimem vody a jídla. Některé cely byly bez přístupu světla,
zachovaly se i „paraši“ - kýble na výkaly.
Zmapované tábory Gulagu sloužily ke stavbě transpolární železnice o délce 1500 km Salechard - Igarka. Ta byla opuštěna stejně jako přilehlé lágry po smrti Stalina v roce 1953, od té doby se pozůstatkům této železnice říká Mrtvá trať.

Virtuální prohlídka Gulagu

Stalinská archeologie

Virtuální prohlídka reálného táboru Gulagu a nalezených předmětů je výsledkem tří českých expedic, mapujících v nejodlehlejších částech Sibiře pozůstatky pracovně-nápravných táborů z období stalinismu. Díky použité technologii panoramatických fotografií umožňujeme jako první na světě seznámit se se zachovalým autentickým prostředím táborů Gulagu, v nichž trpěly miliony lidí ze Sovětského svazu i mnoha dalších zemí, včetně Československa. V současnosti jsou zde k dispozici panoramatické snímky z několika vybraných lokalit, kompletní verze virtuálního muzea celého lágru bude hotova v březnu/dubnu 2014.

Autor projektu, občanské sdružení Gulag.cz, se zabývá fenoménem vězeňského systému Gulag v širších souvislostech a propojuje české i zahraniční aktivity na tomto poli. Kromě virtuálního muzea stojí i za dalšími projekty a klade si za cíl sdílet a šířit informace o sovětském Gulagu a všem, co s ním souvisí.

Více o Virtuální prohlídce

Středoevropská
paměť Gulagu

mezinárodní projekt

Cesta do tajgy

Dokumentování lágru

Turuchan a Jenisej