Uvádíme nový film a web mapující sovětské represe v Kazachstánu

06. březen 2024 | Expedice Kazachstán

Sovětský teror se nesmazatelně vepsal do podoby dnešního Kazachstánu. Přes milion Kazachů zemřelo v důsledku hladomoru, další miliony lidí byly do tamních nehostinných stepí deportovány z celého tehdejšího Sovětského svazu. Tyto represe zasáhly i stovky Čechů a občanů Československa. Pozůstatky Gulagu a příběhy jejich obětí se vydala zmapovat expedice týmu Gulag.cz. Výsledkem je nový dokumentární film a také speciální webová stránka.

Stopy pracovních táborů a sovětských represí jsou dodnes uchovány v magické kazašské krajině i v paměti místních obyvatel. Organizace Gulag.cz proto podnikla v listopadu 2021 expedici do této postsovětské země a nyní přináší svědectví o její temné minulosti, rámované dobrodružnou cestou napříč nelítostnou zimní krajinou.

V den výročí úmrtí J. V. Stalina 5. března 2024 byl uveden dokumentární film s názvem Step a mráz a také webové stránky, představující výsledky výzkumu. Patří mezi ně 3D modely a panoramatické snímky pozůstatků táborů a předmětů z Gulagu, příběhy obětí represí nebo také srovnávací snímky současných satelitních fotografií se špionážními záběry CIA z 50.–60. let 20. století a další unikátní materiály.

Při své výpravě navštívili členové expedičního týmu bývalý ženský tábor Alžir v Akmolinsku, pozůstatky obřího táborového komplexu Karlag v osadách Dolinka a Spassk nebo stopy tábora Stěplag ve městě Žezkazgan a jeho okolí. Neinvazivními archeologickými metodami zde zdokumentovali torza budov bývalých táborů a zmapovali osudy českých obětí. „V okolí města Žezkazgan jsme detailně zdokumentovali dosud nepopsané pozůstatky táborů, vězeňských zemljanek a baráků, z nichž některé byly po naší návštěvě srovnány se zemí, takže jsme uchránili jejich podobu alespoň virtuálně,“ uvádí Štěpán Černoušek, autor projektu a předseda Gulag.cz.

Téma Čechů a československých občanů, kteří se stali oběťmi sovětských represí na území dnešního Kazachstánu, není zatím důkladně zpracováno. Už před 2. světovou válkou zde žili nejspíše stovky etnických Čechů. Mnozí z nich se stali oběťmi represí, hlavně během Velkého teroru v letech 1937–1938. Další Češi nebo českoslovenští občané byli dopraveni do gulagů v Kazachstánu z jiných částí Sovětského svazu. V letech 1938–1945 (resp. 1946) pobývaly v Akmolinském táboře pro manželky „vlastizrádců“ (tzv. Alžir) minimálně čtyři Češky, a právě díky tomuto projektu se podařilo vnést více světla do osudu některých z nich.


Slavnostní premiéra filmu Step a mráz proběhla 5. března 2024 v pražském Kině Atlas. Na premiéru následně navážou další projekce a přednášky po celé republice. Aktuální přehlde najdete vždy na webu www.expedicekazachstan.cz.

Na webových stránkách www.expedicekazachstan.cz najdete všechny výsledky expedice. Web je určen nejen zájemcům o historii a problematiku sovětských represí, ale poslouží také jako zdroj informací pedagogům a žákům. Souběžně totiž rozvíjí vzdělávací program Gulag XR, který organizace Gulag.cz představila v loňském roce a který je pro zájemce zdarma dostupný na stránkách www.gulagxr.eu.

Máte o projekci filmu zájem ve vašich kinech, kulturních zařízeních nebo školách? Kontaktujte nás na [email protected] nebo na čísle +420 604 229 355.

Fotogalerie z premiéry filmu Step a mráz 5. 3. 2024:

Fotografie z expedice do Kazachstánu v listopadu 2021: