Stali jsem se členy mezinárodní koalice míst svědomí „Sites of Conscience“

13. květen 2017

V květnu byla naše organizace Gulag.cz přijata do mezinárodní koalice muzeí a památníků svědomí „Sites of Conscience“ (http://www.sitesofconscience.org). Ta sdružuje více než 200 organizací z 55 zemí celého světa a umožňuje jejich vzájemnou spolupráci a výměnu zkušeností.

Jednotliví členové jsou muzea, organizace či memoriální památníky věnující se například památce obětí holocaustu, sovětského Gulagu, diktátorských režimů či obecně dodržování lidských práv. V České republice jsme třetím členem této koalice vedle Památníku Terezín a Muzea romské kultury v Brně.

Profil Gulag.cz na webu koalice „Sites of Conscience“: http://www.sitesofconscience.org/en/membership/gulag-cz

Ke stažení