Vzniká počítačová hra o Gulagu

17. říjen 2023

Naše organizace se zapojila do mezinárodního projektu MEMENTOES, který spojuje paměťové a muzejní organizace s herními vývojáři. Výsledkem této spolupráce budou tři počítačové hry založené na poznání minulosti.

Na projektu se podílí tři organizace ze tří zemí, které svou činnost zaměřují na poznání historie a šíření povědomí o tématech, která většinové společnosti nejsou vždy zcela známá. V případě naší organizace se jedná o téma Gulagu, sovětských represí a jejich tragických dopadů na konkrétní lidské osudy i celou společnost. Dalšími partnery jsou pak War Childhood Museum Bosnia and Herzegovina, které zkoumá, jak válečný konflikt postihuje děti a jejich svět, a muzeum a památník Le Bois Du Cazier z Belgie, dokumentující historii velké důlní katastrofy.

Společně se třemi vývojářskými týmy z Řecka, Rakouska a České republiky je jejich cílem vyvinout hry, které uživatelům umožní osvojit si perspektivy různých skupin zapojených do historických událostí se zdůrazněním zkušenosti běžných lidí. To vše prostřednictvím moderních technologií a herního principu. Českým partnerem projektu na straně vývojářů se stalo také známé nezávislé herní studio Charles Games.

Hra, na jejímž vývoji se podílí Gulag.cz a řecká vývojářská firma The Foundation for Research and Technology – Hellas, seznámí hráče s náročnými tématy souvisejícími se sovětskými represemi. Vzhledem k tomu, že hra bude určena nejen školám a vzdělávacím institucím, ale zároveň bude dostupná na hráčských platformách, předpokládáme rozšíření naší cílové skupiny o zcela novou hráčskou komunitu. Dostane se k mnoha uživatelům, kteří by si za jiných okolností cestu k tématu Gulagu hledali jen stěží. Z vlastních dlouholetých zkušeností navíc silně vnímáme přínosy využívání moderních technologií při výuce a vzdělávání, a to především u mladých lidí. Ukazuje se, že i tak těžké téma jako sovětské represe je s jejich využitím snadněji přístupné.

Zapojení do tohoto mezinárodního projektu tak odpovídá hlavnímu poslání Gulag.cz, kdy se snažíme dělat maximum pro to, aby tato temná část naší společné historie neupadla v zapomnění. V konečném důsledku by hry měly u hráčů rozvíjet empatii k lidskému utrpení, pomoci jim dozvědět se více o minulosti a podpořit zájem o hlubší poznání dané problematiky i souvisejících témat.

Hra bude pro zájemce dostupná v roce 2025. O dalších detailech vás budeme průběžně informovat.

Odkaz na web projektu: www.mementoes.eu
Projekt je podpořen v rámci programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizon.


Pro odbornou veřejnost se zájmem o vývoj počítačových her a historická témata se v termínu od 19. do 21. října 2023 uskuteční workshop s názvem Videohry, historie a muzea: Výzvy a příležitosti pro společný vývoj her, který proběhne v režii MEMENTOES na středoevropské a východoevropské konferenci herních studií CEEGS 2023: Making and Meaning of Games! Workshop se bude týkat témat, jako je využívání muzejních exponátů a skutečných příběhů v počítačových hrách, přístupy k vytváření složitých narativů založených na skutečných příbězích nebo strategie pro nalezení rovnováhy mezi zábavou a historickou realitou.
Více informací: www.macromedia-fachhochschule.de/de/lp/ceegs-2023