Returning the names 2021

October 30, 2021 | Returning the Names

Every year on 29 October, on the eve of the Day of Remembrance of the Victims of Political Repressions, we celebrate the memory of those who died as a result of the soviet state terror. Among the millions of these victims, there are also thousands of Czechs or citizens of Czechoslovakia.

This year, the Returning of names in the Czech Republic was held in both offline and online modes. We read the names near the place where The Stalin Monument stood at the edge of the Letna Park in Prague; those who could not join us in person were given the opportunity to attend the event online via the facebook-event.

We would like to thank all of you who participated in and helped returning the names. Below you can watch a video from this year's event:

More than 1,350 Czechs or citizens of Czechoslovakia were executed in the Soviet Union, most of them during the Great terror of 1937-1938. These people were mostly imprisoned under fabricated charges often related to their nationality. Among them were both members of the Czech minority born in Russia, and emigrants from the Czech lands.

Many names of the victims are known only thanks to databases of the Russian Memorial, and it was from them that we drew the data for this year's event. Some names, previously completely forgotten, sounded in Czech for the first time this year.

Below, you can find the list of Czech victims (in Czech and Russian language):

ANTONÍN SUK
Narodil se jako Čech v roce 1883 ve vesnici Tešeps v Krasnojarském kraji. Poté žil v obci Namečennyj Tomské oblasti a byl rolníkem. V únoru 1938 byl zadržen a obviněn z účasti v kontrarevoluční nacionalistické organizaci. Byl zastřelen 27. října 1938 ve věku 55 let.

FEDOR ŠVADLENKA
Narodil se v roce 1893 ve městě Chrudim, poté žil v Tomsku a pracoval v místním bakteriologickém institutu. V září 1937 byl zatčen a obviněn z účasti v organizaci Polska Organizacja Wojskowa. Dne 9. listopadu 1937 byl zastřelen ve věku 44 let.

PAVEL JAREŠ
Narodil se jako Čech v roce 1884 v Kyjevě. Získal vysokoškolské vzdělání, učil ve škole v obci Karaiděl v Baškortostánu a zde také žil. V březnu 1938 byl zadržen a obviněn z protisovětské agitace. Dne 27. června 1938 byl zastřelen ve věku 53 let.

JOSEF BARTEL
Narodil se v roce 1913 v českých zemích, později žil v Čeljabinské oblasti a pracoval jako účetní. Zatčen byl v lednu 1938 a byl zastřelen 26. března v témže roce. Bylo mu 25 let.

FRANTIŠEK BÉM
Narodil se jako Čech roku 1888 v dnešním Rakousku. Žil ve městě Nižněudinsk v Irkutské oblasti a pracoval jako pomocník strojvůdce. V listopadu 1937 byl zatčen. Dne 7. ledna 1938 byl v Irkutsku zastřelen ve věku 50 let.

SERHIJ BÍMA
Narodil se jako Čech roku 1918 v Žytomyrské oblasti na Ukrajině. Žil v Irkutské oblasti a pracoval jako učitel ve škole na stanici UDA-11 Východosibiřské železnice. V červnu 1940 byl zatčen a obviněn z terorismu a protisovětské agitace. Dne 6. listopadu 1940 byl v Irkutsku zastřelen ve věku 22 let.

VÁCLAV BARCAL
Narodil se v roce 1882 v českých zemích. Žil v Irkutské oblasti a pracoval v lesním závodě ve městě Birjusinsk. V listopadu 1937 byl zatčen a 26. února 1938 byl zastřelen v Irkutsku. Bylo mu 55 let.

HENRICH BAREŠ
Narodil se v roce 1896 ve městě Sobotka v Královéhradeckém kraji. Pracoval jako správce chat ÚV KSSS v obci Bolševo v Moskevské oblasti. Byl zatčen v září 1937. Byl zastřelen 2. dubna 1938 v Moskvě, bylo mu 41 let.

MARIE DLOUHÁ
Narodila se v roce 1892 v ukrajinském Žytomyru a později žila v Karélii. Zatčena byla v listopadu 1937 a 9. prosince 1937 byla popravena v Sandarmohu ve věku 45 let.

FRANTIŠEK JURAJDA
Narodil se v roce 1900 v českých zemích. Žil v Irkutsku a pracoval jako zámečník. V prosinci 1937 byl zatčen a 19. listopadu 1938 byl zastřelen v Irkutsku ve věku 38 let.

MARIE MOTYČKOVÁ
Narodila se jako Češka roku 1886 v obci Kunčice v Královéhradeckém kraji. Později žila v Almatě v Kazašské SSR. Zatčena byla v září 1942 a 23. prosince 1942 byla odsouzena k trestu smrti; přesné datum výkonu trestu není známo.

BARBORA SOJKOVÁ
Narodila se roku 1889 jako Češka v Marjanovce na Ukrajině, později žila v Permské oblasti jako žena v domácnosti. Zatčena byla v prosinci 1937 a popravena byla 15. února 1938 ve věku 49 let.

JOSEF HYBEC
Narodil se v roce 1903 ve městě Třinec v Moravskoslezském kraji. Později žil v Moskvě a pracoval v Muzeu revoluce jako seniorní výzkumný pracovník. Od roku 1929 byl členem komunistické strany. V březnu 1938 byl zatčen a obviněn ze špionáže pro Československo a Německo. Dne 13. srpna 1938 byl zastřelen v Moskvě ve věku 34 let.

FRANTIŠEK BIDLO
Narodil se v roce 1885, místo narození neznámé. Žil v Astrachani, pracoval v družstvu Dělnice. V září 1938 byl zatčen a obviněn ze špionáže, 20. října 1938 byl zastřelen. Bylo mu 53 let.

FRIDRICH VAVROUŠ
Narodil se roku 1886 v českých zemích. Později žil v Kosichinském okresu Altajského kraje a pracoval jako mechanik v dřevozpracujícím závodě. Zatčen v srpnu 1937 a popraven 29. ledna 1938 v Barnaulu ve věku 51 let.

JAROSLAV VÁŇA
Narodil se roku 1907 jako Čech ve městě Lysva ve Sverdlovské oblasti. Žil v Čeljabinsku a pracoval jako mechanik v továrně na výrobu droždí. V dubnu 1937 byl zatčen a 6. dubna 1938 popraven ve věku 30 let.

FRANTIŠEK MIKULKA
Narodil se v roce 1897 v českých zemích, poté žil ve městě Kyštym v Čeljabinské oblasti. Pracoval jako účetní. V březnu 1938 byl zatčen a 30. září 1938 byl zastřelen ve věku 41 let.

ВАСИЛИЙ ГРУФИК
Родился в 1883 году на территории Австрии. По национальности – чех. Жил в городе Ревда Свердловской области и работал слесарем на заводе. В декабре 1937 был арестован и расстрелян 31 января 1938 в возрасте 54 лет.

КИРИЛЛ СТЕЙСКАЛ
Родился в 1887 году в Волынской губернии, позже жил в Ленинграде. Перед арестом работал главным бухгалтером завода «Красный Треугольник». В июне 1938 года был арестован, 1 ноября 1938 был расстрелян в Ленинграде в возрасте 51 года.

ВАЦЛАВ (ВЯЧЕСЛАВ) ПИЛАРЖ
Родился в 1887 году в Харькове. По национальности чех. Получил высшее образование, жил в Москве, работал начальником группы эксплуатации и ремонта госдорог ЦУДорТранса. В июне 1929 года был арестован и обвинен в шпионской и вредительской деятельности. Был расстрелян 27 мая 1930 в Москве в возрасте 42 лет.

ADOLF ZEMAN
Narodil se roku 1883 na území tehdejšího Rakousko-Uherska. Později žil ve vesnici Taťjanovka v Tomské oblasti a pracoval jako včelař v útulku pro invalidy. V říjnu 1937 byl zatčen a obviněn z členství v organizaci Polska Organizacja Wojskowa. Popraven 23. prosince 1937 ve věku 54 let.

KAREL HOFMEISTER
Narodil se roku 1894 v Přešticích u Plzně, později žil v Kyjevě a pracoval jako technik v místním závodě na opravu lodí. V dubnu 1937 byl zatčen a odsouzen k trestu smrti. Dne 7. září 1937 byl zastřelen v Kyjevě ve věku 43 let.

MIKULÁŠ HŘIBA
Narodil se roku 1886 ve Strašnicích. Žil v Leningradu a pracoval jako sládek v závodě Stepana Razina. Zatčen v květnu 1937 a popraven 26. srpna 1937 v Leningradu ve věku 51 let.

АРТУР ШКУТТО
Родился в 1902 году в чешских землях. Позже жил в Онгудайском районе на Алтае и работал шофером. В июле 1937 года был арестован и расстрелян 5 января 1938 в возрасте 35 лет.

ИВАН КОУБЕК
Родился в 1885 году в деревне Чермаковице возле города Моравски-Крумлов. Позже жил в Нижнем Тагиле, работал портным. В декабре 1937 был арестован, а 21 февраля 1938 расстрелян в возрасте 52 лет.

ИВАН УРБАН
Родился в 1890 году в деревне Тешепс Геленджикского района. По национальности чех. Жил в поселке Намеченный Томской области, был членом сельхозартели. В феврале 1938 года был арестован и обвинен в участии в шпионско-диверсионной эстонской организации. Расстрелян 27 октября 1938 года в возрасте 48 лет.

JOSEF BLAHA
Narodil se v roce 1890 v českých zemích. Žil v Altajském kraji. Pracoval jako zástupce předsedy Kaganovičova kolchozu. V únoru 1938 byl zatčen, 14. října 1938 byl zastřelen v Barnaule ve věku 48 let.

ЯРОСЛАВ ИОСИФОВИЧ ЮСТЛ
Родился в 1896 году в чешской семье, жившей в Иркутской губернии. Позже жил в селе Вылково Тюменцевского района, был директором Кулундинского лесхоза. В июне 1938 был арестован и обвинен в измене родине. Расстрелян 2 ноября 1938 в Барнауле в возрасте 42 лет.

ФРАНЦ ЗАГАЛКА
Родился в 1894 году в чешских землях, позже жил в Хабаровске. На момент ареста не имел ни чехословацкого, ни советского гражданства. Работал на предприятии Дальснабсбыт. В октябре 1937 года был арестован и обвинен в шпионаже. Расстрелян 22 марта 1939 года в Хабаровске в возрасте 44 лет.

JAROSLAV KOUDELNÝ
Narodil se v roce 1894 v českých zemích. Žil v obci Komarovo v Krasnodarském kraji a pracoval jako zdravotník. V prosince 1937 byl zadržen a 20. února 1938 byl zastřelen v Kansku ve věku 44 let.

EMIL BRABEC
Narodil se v roce 1895 v českých zemích, žil ve vesnici Novoalexejevka v Novosibiřské oblasti. Pracoval jako prodavač. V únoru 1938 byl zatčen a obviněn z účasti na kontrarevoluční špionážní operaci. Dne 28. dubna 1938 byl zastřelen ve věku 42 let.

IVAN BENEŠ
Narodil se roku 1889 v českých zemích. Žil v Kazani a pracoval jako účetní v závodě Rudý východ. V březnu 1938 byl zatčen a 15. července 1938 byl zastřelen v Kazani ve věku 49 let.

МИХАЛ КАДЕР
Родился в 1895 году в чешских землях, позже жил и работал в колхозе имени Буденного в Юргамышском районе. В октябре 1937 был арестован и обвинен в антисоветской агитации. 14 декабря 1937 был расстрелян в возрасте 42 лет.

МЕФОДИЙ ЯКОВЛЕВИЧ ДОБИШ
Родился в 1885 году; место рождения неизвестно. Жил в Астрахани, на момент ареста работал столяром завода имени 10-й годовщины Октября. В апреле 1938 года был арестован и обвинен в шпионаже; расстрелян был 16 апреля 1938 в возрасте 53 лет.

АЛЕКСЕЙ НЕКОВАРЖ
Родился в 1896 году в селе Ровна на территории современной Чехии, позже жил в поселке Кутулик Иркутской области и работал весовщиком товарной конторы на станции Кутулик Восточно-Сибирской ж/д. Арестован был в мае 1938 года, расстрелян 4 ноября того же года в Иркутске в возрасте 42 лет.

ВАСИЛИЙ ПЛИСКО
Родился в 1896 году в чешских землях, позже жил в селе Чинеево Кургамышского района. Работал в промартели «Коллективист». В октябре 1937 года был арестован. Расстрелян 28 ноября 1937 в возрасте 41 года.

VÁCLAV BRYN
Narodil se roku 1890 v českých zemích. Později se přestěhoval do Vladivostoku, kde pracoval jako stavbyvedoucí v Kamčatské akciové společnosti. V červenci 1938 byl zatčen. Popraven 16. září 1938 ve Vladivostoku ve věku 48 let.

ČENĚK BUKSA
Narodil se roku 1892 ve vesnici Kostelany. Později žil ve městě Gorkij (dnešní Nižní Novgorod) a zastával inženýrskou pozici v továrně. V únoru 1938 byl zatčen a 10. listopadu 1938 zastřelen ve věku 46 let.

JOSEF BYSTŘICKÝ
Narodil se roku 1894 ve vesnici Sojovice v českých zemích. Později přijal sovětské občanství a žil v Chabarovsku, kde pracoval jako elektromechanik. Zatčen byl v březnu 1938 a popraven 29. května 1938 v Chabarovsku ve věku 43 let.

JOSEF VÍTÁMVÁS
Narodil se roku 1893 v Dalešicích. Později žil v Leningradu, kde pracoval jako starší rentgenolog Ústavu pro chirurgickou léčbu tuberkulózy. Zatčen v březnu 1938 a popraven 27. června 1938 v Leningradě ve věku 44 let.

VLADIMÍR VELC
Narodil se roku 1890 jako Čech v Leningradě. Tam také žil a pracoval v továrně Ruskij Dizel´. Zatčen v únoru 1938 a popraven 9. června 1938 v Leningradě ve věku 47 let.

ИОСИФ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ ПЕКАРЕК
Родился в 1896 году в чешской семье в Волынской губернии. С 1924 года был членом ВКП(б). Жил в Москве, работал на заводе автопожарных машин. В феврале 1938 был арестован и обвинен в шпионской деятельности в пользу польской разведки. Расстрелян 10 августа 1938 года в возрасте 41 года.

FRANTIŠEK VESELOV
Narodil se roku 1896 v Praze. Později žil v Moskvě, byl členem komunistické strany. Pracoval jako pomocník vedoucího tiskového oddělení ústředního výboru komunistické strany. Zatčen v prosinci 1937 a obviňen z členství v kontrarevoluční teroristické organizaci. Popraven byl 21. dubna 1938 v Moskvě na popravišti Kommunarka ve věku 42 let.

LUDOVÍT TARNOVSKÝ
Narodil se roku 1901 v Novém Jičíně, později žil v sovětském Sverdlovsku a pracoval jako kadeřník. V květnu 1937 byl zatčen a 23. října 1937 popraven ve věku 36 let.

VÁCLAV BUMBÁLEK
Narodil se roku 1895 do české rodiny, žijící na území dnešního Maďarska. Později žil v Čerepanovském okresu Novosibirské oblasti, kde pracoval jako švec v družstvu “Komunistická cesta”. V únoru 1938 byl zatčen a obviněn ze špionáže a protisovětské agitace. Popraven 28. dubna 1938 ve věku 42 let.

JAN BŘEZINA
Narodil se roku 1914 v Kolíně. Později žil v Moskvě a pracoval jako palubní mechanik ve Správě polárního letectva. V březnu 1938 byl zatčen a obviněn ze špionáže pro Československo. Zastřelen 16. srpna 1938 na Butovském polygonu v Moskvě ve věku 24 let.

МАРТИН ЯНКОВЫХ
Родился в 1885 году в городе Угерски-Брод, позже жил в городе Надеждинск Свердловской области. Работал сторожем в магазине. В октябре 1937 года был арестован. Расстрелян был 4 января 1938 в возрасте 52 лет.

ВАЦЛАВ ЯКУБЕЦ
Родился в 1884 году в Саратовской губернии. По национальности чех. Проживал в Казани, работал бухгалтером на мехкомбинате. В марте 1938 года был арестован и обвинен в участии шпионской религиозной организации. 7 июля 1938 был расстрелян в Казани в возрасте 53 лет.

EVŽEN ŠULC
Narodil se v roce 1886 v českých zemích, poté žil ve městě Revda ve Sverdlovské oblasti. Byl vedoucím jedné z dílen Revdinského metalurgického závodu. V prosinci 1937 byl zatčen a v únoru 1938 byl zastřelen ve věku 52 let.

BORIS KUČERA
Narodil se jako Čech v roce 1902 v Kyjevské gubernii. Žil v Moskvě a pracoval jako vedoucí Signalizační a spojovací služby na Moskevsko-Kurské železnici. V listopadu 1937 byl zatčen a 26. února 1938 byl zastřelen ve věku 35 let.

VÁCLAV PROCHÁZKA
Narodil se jako Čech v roce 1915 ve vesnici Tešeps v Krasnodarském kraji. Žil v Tomsku a pracoval jako dělník na stanici překládky dřeva. V prosinci 1937 byl zatčen a obviněn z účasti v kontrarevoluční nacionalistické organizaci. Dne 9. února 1938 byl zastřelen ve věku 22 let.

ROBERT ŠURMAN
Narodil se roku 1908 v českých zemích. Později žil v ruském Murmansku a učil na jedné ze středních škol. V květnu 1938 byl zatčen a obviněn ze špionáže. Dne 22. listopadu 1938 byl v Murmansku zastřelen ve věku 30 let.

ПЕТР НОВИЦКИЙ
Родился в 1891 году в городе Опава на территории Австро-Венгрии. Позже жил в Новосибирске, работал портным на фабрике. В декабре 1937 года был арестован и обвинен в участии в Польской военной организации. Расстрелян 28 января 1938 в возрасте 46 лет.

HUGO ROŠER
Narodil se jako Čech v roce 1882 ve Vologdě. Učil na Smolenském pedagogickém učilišti. V prosinci 1937 byl zatčen a obviněn z protisovětské propagandy. Byl zastřelen 28. ledna 1938 ve věku 55 let.

KONSTANTIN BUTNER
Narodil se roku 1893 v Brně. Žil ve městě Orechovo-Zujevo v Moskevské oblasti, kde pracoval jako zástupce vrchního inženýra v továrně na zpracování rašeliny. V červnu 1937 byl zatčen a obviněn z členství v trockistické diverzně-teroristické organizaci. Popraven 25. ledna 1938 v Moskvě ve věku 44 let.

STANISLAV BURNUS
Narodil se roku 1895 v tehdejším Rakousku-Uhersku. Žil v Krasnodaru a měl v úmyslu vstoupit do komunistické strany. Pracoval jako vedoucí hasičů v Továrně M. I. Kalinina. V lednu 1938 byl zatčen a obviněn ze spolupráce s polskou rozvědkou. Zastřelen 5. září 1938 ve věku 43 let.

ONDŘEJ VOLNÝ
Narodil se v roce 1893 v českých zemích. Žil v Ussurijsku a pracoval u dráhy. V prosinci 1937 byl zatčen a obviněn z protisovětské činnosti. Dne 16. února 1938 byl zastřelen v Ussirijsku ve věku 44 let.

JOSEF BISSEN
Narodil se v roce 1890 v českých zemích, poté žil v Krasnodaru. V roce 1927 vstoupil do komunistické strany. Pracoval jako ředitel sovchozu na stanici Krasnoarmejskaja. V listopadu 1937 byl zatčen, 10. června 1938 byl zastřelen v Krasnodaru ve věku 48 let.

ЙОЗЕФ ПРОКОПЬЕВИЧ ФРАНЧЕ
Родился в 1900 году в чешской семье в селе Винограды Волынской области. Позже жил в поселке Суетиха Иркутской области, был рабочим на лесозаводе. В июне 1938 года был арестован Тройкой УНКВД Иркутской области и расстрелян 1 ноября 1938 года в возрасте 38 лет.

JULIAN SÝKORA
Narodil se jako Čech roku 1908 v ukrajinském Charkově, kde také žil. Roku 1933 byl poprvé zatčen a obviněn ze špionáže. V březnu 1934 byl odsouzen k 5 letem v nápravně-pracovním táboře. V květnu 1938 byl však zatčen znovu a obviněn z účasti v teroristické organizaci. Dne 20. června 1938 byl zastřelen v Moskvě. Bylo mu 30 let.

JAN ČECH
Narodil se roku 1894 v Třeboňi, poté žil v sovětském Ussurijsku a pracoval v místním pivovaru jako ekonom. Měl sovětské občanství. V říjnu 1937 byl zatčen a dne 14. února 1938 byl popraven ve věku 43 let.