GULAG XR – vzdělávání s virtuální a rozšířenou realitou

V roce 2021 jsme zahájili vývoj vzdělávacího programu, který přibližuje téma Gulagu a sovětských represí pomocí virtuální a rozšířené reality. V květnu 2023 jsme představili výsledek v podobě unikátního projektu Gulag XR, který je možno zdarma využívat ve výuce na základních a středních školách.

V českém prostředí se jedná o zcela mimořádný projekt zaměřující se na edukaci prostřednictvím moderních technologií. Za pomoci virtuální a rozšířené reality, komiksu a videí slouží učitelům při výuce moderních dějin a žákům umožňuje interaktivním způsobem odhalit realitu sovětských represí. Gulag.cz realizuje rovněž workshopy pro učitele i žáky. Celý program je od října 2023 dostupný k bezplatnému využití na webu projektu spolu s podrobnými metodikami pro pedagogy.

Základ vzdělávacího programu GULAG XR je postaven na výsledcích našich jedinečných historických a archeologických výzkumů a navazuje na první experimenty s rekonstrukcí tábora Gulagu ve virtuální realitě, které jsme představili už v roce 2019.

Díky virtuální a rozšířené realitě i vzpomínkám pamětníků ze střední a východní Evropy mohou žáci okusit autentickou atmosféru gulagu. Průvodcem jim při tom je badatelský deník v podobě komiksu. Takový prožitek jim umožňuje lépe rozeznat znaky totalitních režimů a upevňovat své postoje k demokratickým hodnotám. K tomu kromě nových znalostí získávají navíc také badatelské dovednosti.

GULAG XR je určen žákům základních i středních škol od 9. třídy výše a mohou jej bezplatně využívat školy a vzdělávací instituce v ČR, Německu, Polsku a na Slovensku. Mezi oběťmi sovětského státního teroru byly totiž i tisíce Čechů, Němců, Poláků, Slováků a dalších Evropanů a doposud toto téma není vnímáno jako součást společné evropské historie. V České republice se stále jedná o problematiku širší veřejnosti ne zcela známou. To mimo jiné potvrzuje také analýza učebnic, kterou autoři v rámci projektu provedli a kterou také naleznete na webu projektu.

Učitelé a pedagogičtí pracovníci se mohou bezplatně přihlásit na některý z termínů workshopů po celé republice, kde se s programem důkladně seznámí a zjistí, jak jej využívat ve výuce. Více informací najdete na: www.gulagxr.eu.

Autorem projektu GULAG XR je česká organizace Gulag.cz společně s partnery, kterými je vzdělávací společnost Scio, německý Memorial, polské Kolegium východní Evropy a slovenské Post Bellum. Projekt je financován v rámci evropského programu Erasmus Plus. Na vývoji ruské verze programu jsme spolupracovali také s ruským sdružením Memorial.

Náš projekt můžete finančně podpořit i vy. Za jakýkoli příspěvek budeme vděční. Děkujeme!