Vzdělávací pomůcka ve VR a AR

V roce 2021 jsme zahájili vývoj vzdělávací pomůcky, která přiblíží téma Gulagu a sovětských represí pomocí virtuální a rozšířené reality. Navazujeme tak na první experimenty s rekonstrukcí tábora Gulagu ve VR, kterou jsme představili již v roce 2019.

Update květen 2023: Výsledkem naší práce s VR a AR je nový, unikátní vzdělávací program Gulag XR (www.gulagxr.eu)

Na rozvoj vzdělávací pomůcky se nám podařilo získat tříletý grant „European Memory of the Gulag – Extended Reality as an Educational Tool“ od evropského vzdělávacího programu Erasmus Plus. Našimi partnery v tomto projektu jsou vzdělávací společnost Scio, německý Memorial, polské Kolegium východní Evropy a slovenská pobočka Post Bellum.

Na vzdělávací pomůcce rovněž spolupracujeme s ruským sdružením Memorial, s nímž vyvíjíme ruskou verzi pomůcky.