Gulag Online

Virtuální muzeum Gulag Online - přístupné na samostatné adrese www.gulag.online - je výsledkem dlouhodobé dokumentační činnosti našeho týmu. Jeho cílem je přiblížit základní podobu a rozměr sovětských represí, a to na základě virtuální rekonstrukce jednoho tábora Gulagu, konkrétních lidských osudů, vybraných předmětů, dokumentů, textů a mapových podkladů.

Součástí virtuálního muzea je kompletní 3D prohlídka tábora Gulagu ilustrovaná výpověďmi pamětníků, literárními ukázkami a prohlídkou autentických předmětů či dokumentů. To vše je doplněno bibliografií a základními texty o historii Gulagu a sovětských represí. Na portál Gulag Online průběžně přibývají dosud neznámé osudy převážně českých obětí Gulagu nově zpracované na základě vlastního archivního výzkumu i rozhovorů s pamětníky. Doplňujeme i texty popisující další rozměry represí - deportace jednotlivých národů, popravy, protisovětská povstání. Snažíme se poukázat na širší, evropský rozměr sovětských represí.

Jednotlivá zdokumentovaná místa a příběhy pamětníků jsou zobrazeny na interaktivní mapě, která přibližuje geografický rozsah sovětských represí. Tato mapa umožňuje přepínání různých vrstev – například satelitní snímky či podrobné vojenské mapy. Je na ní též zobrazeno všech téměř 500 táborových správ Gulagu, pod něž spadaly desítky a stovky jednotlivých táborů.

V rámci projektu jsou zároveň prezentovány výsledky dokumentační činnosti týmu Gulag.cz – výstupy z expedic na Sibiř a do Kazachstánu, jednotlivé zmapované tábory, jejich 3D modely, unikátní panoramatické fotografie a další zmapovaná místa spojená s represemi. Virtuální muzeum tak umožňuje alespoň na dálku navštívit místa, která jsou jinak téměř nedostupná.

Fotografie ze slavnostního spuštění projektu:

Vznik muzea Gulag Online umožnila úspěšná crowdfundingová sbírka na portále Hithit a podpora Nadace Vodafone v rámci programu Technologie pro společnost.

www.gulag.online