Jeden nově lokalizovaný tábor pro sovětské zajatce a důkladné zmapování pozůstatků tří dalších nacistických lágrů z doby druh...

Dvoučlenný tým archeologů Gulag.cz se v srpnu 2016 vypravil prozkoumat ...

Proč vlastně organizujeme expedice k opuštěným táborům Gulagu? Jaký přínos tyto cesty mají? K jakým konkrétním závěrům můžeme...

Další novinky