Virtuální prohlídka tábora u řeky Sakukan

Tábor lichoběžníkového půdorysu se nachází asi 10 kilometrů po proudu od Mramorové soutěsky na levém břehu Středního Sakukanu. Jedná se o nejzachovalejší tábor z několika pomocných táborů v údolí, po kterých jinak zůstaly jen nezřetelné zbytky.

V těsné blízkosti tábora se mimo jiné nacházela i úpravna natěžené uranové rudy, která sem byla dovážena z Mramorové soutěsky. Rozměrná budova s masivními betonovými celky, které sloužily pro ukotvení zařízení k úpravě, byla doplněna ještě několika kanály a dalšími zemními stavbami neznámého účelu umístěnými směrem k řece.

Nákres tábora

A – Úpravna, B – Vězeňské baráky, C – Pila, D – Rampa, E – Strážní věž

U jihozápadního okraje tábora lze najít také stojící zbytky vysoké konstrukce (snad pro nějaké zařízení, možná elektrárny), k nimž směřuje i zachovalá dvojitá brána. V táboře se dále nacházela pila (nejzachovalejší budova tábora), která produkovala z okolních lesů dřevo pro stavby a na otop v ostatních táborech a v jejíž blízkosti je také rozsáhlá rampa určená pro překládku materiálu na nákladní automobily. Kromě zachovalé úpravny a pily stojí v severovýchodním rohu tábora i jediná dochovaná strážní věž.

Z ostatních budov uvnitř tábora, jež většinou měly rozměry cca 6,5 x 9,5 metrů, zbyly jen destrukce. Účel jednotlivých budov již nelze jednoznačně určit, výjimku tvoří skupina budov ve středu tábora, v jejichž destrukcích lze nalézt nápadné konstrukce paland, některé dokonce s plechovými štítky pro jmenovky – jednalo se tedy o baráky pro vězně.

Předchozí článek