Virtuální prohlídka tábora v Mramorové soutěsce

Virtuální prohlídka tábora v Mramorové soutěsce je vytvořena pomocí série vzájemně provázaných 360° panoramatických fotografií, které byly pořízeny v různých částech lokality, dokonce i uvnitř některých staveb. Díky tomu toto děsivé místo může navštívit prakticky kdokoliv, z pohodlí domova, a projít se mezi lépe či hůře zachovalými táborovými objekty, nahlédnout do některých z nich, a získat bezprostřední vjem jednoho z táborů Gulagu.

„Virtuální procházka“ začíná u vstupu do Mramorové soutěsky i celého táborového komplexu. Příjezdová cesta však již není patrná, povrch tvoří jen kamenné pole. Její průběh indikují dřevěné sloupy vysokého napětí. Vlevo na okraji se nachází množství destrukcí neznámého účelu, cestou vpřed pak vstupujeme rovnou do nejlépe zachovalé části celého areálu – administrativní sekce tábora. Tu v naprosté většině případů dodnes tvoří dosud stojící stavby, mnohdy i s dílčím vybavením, díky kterému lze určit jejich původní účel. Ve třech řadách zde tak nacházíme několik provozních, administrativních budov, včetně pokladny, malý vodojem, radiostanici, pekárnu, lázeň, stejně jako obytné baráky náčelníka a ostrahy. Až s určitým odstupem pak teprve navazuje vězeňský tábor, perimetr obehnaný dvojitým plotem z ostnatého drátu. Dochována je však pouze ta nejbližší, spodní část, zbytek je již zavalen kamenným polem. Procházka míjí strážní věž, umístěnou v rohu „zóny“, polorozpadlý objekt v její těsné blízkosti je korekce – táborové vězení. Další zastavení je pak přímo před vstupní branou, ke které z boku přiléhá vrátnice. Cesta dále stoupá vzhůru, do těžebního areálu.

Autory panoramatické prohlídky jsou Radek Světlík a Jindřich Plzák.

Předchozí článekDalší článek