Virtuální prohlídka dolu v Mramorové soutěsce

Přinášíme další zmapovanou část tábora v Mramorové soutěsce – panoramatickou prohlídku přilehlého uranového dolu. Prohlídku zpracoval Radek Světlík během expedice v srpnu 2016.

Zázemí uranového dolu se nachází na samotném konci údolí na velké zarovnané haldě vystupující od téměř kolmé skalní stěny. Původní cesta nahoru je již zavalena a výstup po kamenné suti je tak velmi náročný. V místě nejlepšího výhledu přes celé údolí a dolní komplex je na hraně haldy vztyčen kříž s nápisem „Novodobým mučedníkům ruským“ (Новомученикам российским) na památku vězňů, kteří zde zažívali muka při každodenní nebezpečné práci v extrémních podmínkách. Po uzavření dolu bylo odsud veškeré cenné vybavení a stroje odvezeno, i přesto se dochovalo velké množství předmětů a pozoruhodných staveb.

Největší stavbou je zde rozvodna, která se nachází zhruba uprostřed areálu a je oplocena ostnatým drátem. Okolo masivních konstrukcí, na kterých byly umístěny transformátory, jsou v rozích ještě čtyři vysoké sloupy zakončené dlouhými železnými pruty – improvizovaný hromosvod. Nedaleko od rozvodny jsou rozsáhlé destrukce několika větších budov (snad dílen?) a na samotné hraně haldy jediná trochu lépe dochovaná latrína z celého komplexu.

Podívejte se na 3D model nosítek nalezených v uranovém dole vytvořený pomocí fotogrammetrie:

Napříč celým návrším se táhne dřevěná cesta, po níž vězni dopravovali v kolečkách vytěžený materiál přes celé návrší. Jedno z nich netknutě stojí na cestě, jakoby jej někdo včera opustil. Na exponovaných místech jsou proježděná prkna vyspravena kusy železných plátů. Cesta, jež začíná zpod ústí štol, které jsou ještě o několik metrů výše nad areálem, pokračuje dál kolem rozvodny a pár drobných budov až na západní okraj haldy. Tam se nachází torzo žlabu, kterým se dopravoval materiál ke třídění a zpracování dolů do údolí. Části ztrženého žlabu jsou rozsety po celém zbytku údolí, kam je přemístil tající sníh či sesuv kamení.

Přímo u žlabu stojí další zajímavá budova – ústí svislé výtahové šachty, kterou byly dopravovány důlní vozíky s materiálem přímo ke žlabu. Takových šachet mělo být údajně v Mramorové soutěsce hned několik, nicméně při uzavření dolu byly všechny vyhozeny do povětří. Přímo stojí další menší budova – kompresorovna – před níž se povaluje masivní chladič motoru a část kompresoru.

Na rozdíl od staveb níže v údolí – obzvláště tábora vězňů a budov situovaných po stranách údolí – zázemí dolu není téměř vůbec zavaleno a tak množství předmětů, které nebyly dosud nenávratně pohřbeny, je poměrně velké. Mezi předměty vyskládanými na několika místech předchozími návštěvníky jsou všemožné části nástrojů a nářadí, součástky strojů a mnoho dalších fragmentů neidentifikovatelného původu. Tu a tam se povalují na hromadách části důlních lamp a respirátorů. V jedné bedně jsme nalezli dokonce gumový náústek od respirátoru – jeden z mála nekovových artefaktů.

Předchozí článekDalší článek